Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
101. Van zekere partij rogge, die met eene winst van 5
percent verkocht werd, was het bedrag van den in- en ve rkoop
juist 2306 gulden en 25 cents. Uit hoe veel last bestond die
partij, als 6'/^ mud bij inkoop 46% gulden kostte?
102. A heeft 75 en B 135 gulden. A verdient wekelijks
15 en B 12 gulden. Indien A per week 9 en B 8 gulden ver-
teert, wanneer zullen zij dan even veel hebben?
103. Tegen 5 percent in 'tjaar brengt zeker kapitaal in 9
maanden 281'/^ gulden intrest op. Tegen hoe veel percent in
't jaar moet dat kapitaal uitgezet worden, om er in 8 maanden
125 rijksdaalders rente van te kunnen trekken?
104. A, B, C en D handelden in compagnie met 4500 gul-
den, en wonnen met voordeeligen handel 12'^ percent. Hoe
veel kwam ieder van de winst toe, als B 375 gulden meer dan
A, C 250 gulden meer dan B en D 375 gulden meer dan C
tot den handel heeft bijgedragen?
105. Iemand liet eene vaart graven, waardoor hij 22 500
kub. el aarde bekwam. De lengte van die vaart was 1200 en de
diepte (regtstandig) sy^ el. Hoe wijd was zij op den bodem,
als zij boven 7 '/j wijdte had ?
106. Tot zekere onderneming hebben A en B bijgedragen
10 000 gulden, B en C 12 000 gulden en A en C 13 000
gulden. Hoe veel percent hebben zij gewonnen, als A van de
winst 125 gulden meer toekwam dan B?
107. Eene nalatenschap, groot 17 812 gulden en 50 cents,
moet onder 15 vrouwen en 24 mannen zóó verdeeld worden,
dat de vrouwen ieder 15 stuivers bekomen tegen dat elke man
een rijksdaalder bekomt. Hoe veel komt ieder van de mannen
en vrouwen toe?
108. Twee landlieden huurden eene weide voor 180 gulden.
Eén hunner bragt er 5 koeijen en 2 paarden in, en de an-
dere één paard en 8 koeijen. Hoe veel moest ieder tot de
huur betalen, indien 2 koeijen met 3 paarden gelijk gesteld
werden?
109. Van zekere breuk zijn teller en noemer te zamen 170.