Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
177-
200 hij in laatstgenoemde maand 25 mud minder verkocht
heeft dan in November?
172. Eene som van 1875 gulden werd betaald met rijks-
daalders, guldens en kwartguldens. Indien er 250
rijksdaalders meer dan guldens, en 750 kwartgul-
dens meer dan guldens en rijksdaalders te zamen
betaald zijn, kunt gij dan berekenen, hoe veel er van ieder der
genoemde geldstukken betaald zijn?
1 73. Als een winkelier van eene partij tabak het % gedeelte
verkoopt tegen 9 en de rest tegen 15 stuivers het pond, dan
wint hij op 'tpond van de rest even veel als hij ver-
liest op 'tpond van 't % gedeelte, terwijl zijne winst op de
partij dan 11% gulden bedraagt. Hoe zwaar weegt die partij?
174. Van zeker kapitaal is IV^ maal het y,^ gedeelte 1250
gulden meer dan 2% maai het gedeelte. Hoeveel in-
trest kan 't bedoelde kapitaal, tegen 4/3 percent in 'tjaar, in
7 Y2. "Jaand opbrengen ?
175. Toen iemand van zekere som gelds het derde deel
en 500 gulden had uitgegeven, was er nog juist de helften
125 gulden van over. Tegen hoe veel percent in 'tjaar moet
de bedoelde som op rente uitgezet worden, om er in 8 maanden
30 rijksdaalders en 75 kwartguldens intrest vau te kunnen
trekken ?
176. Twee kapitalen, die beide tegen 5 percent in 't jaar op
rente uitstaan, brengen in 9 maanden te zamen 100 rijks-
daalders en 125 kwartguldens intrest op. Indien de kapitalen
iu waarde tot elkander staan als 3y^ tot 6%, wenscht men te
weten, hoe veel intrest het kleinste kapitaal, tegen 4 per-
cent in 'tjaar, in 16 maanden meer kan opbrengen, dan 't
grootste, tegen 4% percent in 'tjaar, in 6 maanden.
177. A, B en C handelden te zamen voorden tijd van 8
maanden. Van de winst, die 1125 gulden bedroeg, kwam A 3
gulden toe tegen B 4%, terwijl C 3 gulden van de winst toe-