Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
176-
165. Eeu winkelier verkocht 350 pond tabak met eene winst
van 6% percent. Hoe veel rijksdaalders heeft de partij hem
gekost, als hij op 't pond 5 cents gewonnen heeft?
166. Als een stuk laken verkocht wordt tegen 5% gulden
deel, dan wordt er 18% gulden gewonnen, en zoo de ver-
koop 3% gulden minder bedraagt, dan is de winst juist 8
percent. Bereken hieruit de lengte van 't stuk.
167.A. gaf zijn vriend B, voor den tijd van 6 maanden, 750
gulden ter leen, zonder daarvoor eenige rente te vorderen. Uit
erkentelijkheid zond B hem later een lap laken, die juist zoo
veel kostte, als de intrest van bovengenoemde som, tegen 5
percent in 't jaar, zou bedragen hebben. Hoe veel laken heeft
A van B ontvangen, als de prijs van 1 % el 4 rijksdaalders en
5 kwartguldens was?
168. Twee winkeliers, die wij A en B zullen noemen, ver-
kochten te zamen voor 675 gulden thee. A verkocht het pond
voor 2 V2 en B voor 3 gulden. Hoe veel gulden heeft ieder voor
zijne thee ontvangen, als A 50 pond meer verkocht heeft dan B?
169. Een tafelblad,dat 12% palm langer dan breed is,
heeft een omtrek van 12% el. Hoe veel gulden heeft dat
blad gekost, als men de 3% vierkante el op 3 rijksdaalders
rekent ?
170. Twee broeders, die 37% mijl van elkander wonen, rei-
zen elkander te gemoet. De jongste, die elk uur 4500 ellen
aflegt, vertrekt des morgens te 5 uur en 20 minuten, en de
oudste, die elk uur één mijl meer vordert, 1% uur later.
Indien zij onophoudelijk voort reizen, wanneer zullen zij elkan-
der dan ontmoeten ?
171. Een landbouwer verkocht van eene partij erwten in No-
vember het derde deel en 25 mud, tegen 11% gulden de
mud, en in de volgende maand van de zelfde partij het vijfde
deel en 50 mud, tegen 375 gulden het last. Voor hoe veel gul-
den heeft hij in November meer verkocht dan in December,