Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
174-
153. Drie kooplieden, die wij A, B en C zullen noemen, ko-
men met elkander overeen, om voor den tijd van 8 maanden
in compagnie te handelen. A en B te zamen leggen daartoe
in 3375 gulden; B en C te zamen 4375 gulden, en A en C
te zamen 4000 gulden. Indien zij met gelukkigen handel zoo
veel gulden winnen als de rente van de kapitalen, tegen 15 per-
cent in 'tjaar, in bovengenoemden tijd kan bedragen, hoe veel
gulden komt dan ieder van de winst toe ?
154. Eene som van 100 gulden moet onder Jan, Willem en
Klaas zóó verdeeld worden, dat Klaas 18% gulden meer en
Jan 12% minder bekomt dan Willem. Hoeveel gulden komt
ieder toe?
155. Als een winkelier eene partij thee verkoopt tegen 2%^
gulden het pond, dan is bij elke 137 % gulden die hij ont-
vangt zoo veel winst als 5 pond hem gekost heeft. Tegen wel-
ken prijs per pond moet hij de thee verkoopen, om 20 percent
te winnen ?
156. A, B en C handelden te zamen en bragten tot dat einde
12 000 gulden bijeen. Indien 't derde deel van den inleg van
A, het vierde deel van den inleg van B en 't vijfde deel vau
den inleg van C aan elkander gelijk waren, hoe veel gulden
kwam dan ieder van de winst toe, als die 12% percent was?
157. Als 15 arbeiders in 8 dagen 150 gulden verdienen, hoe
lang moeten dan 16 zulke arbeiders werken, om zóó veel gul-
den te verdienen, als de rente van 7500 gulden, tegen 5 per-
cent in 'tjaar, in 8 maanden beloopt?
158. Iemand nam 1250 gulden op intrest, en moest daarvan
in 8 maanden 31V^ gulden rente betalen. Naderhand zette hij
eene gelijke som uit tegen 1% percent rente in 'tjaar meer,
en ontving aan kapitaal en intrest 1296 guldenen 87 % cent
terug. Hoe lang heeft dit kapitaal uitgestaan?
159. Van zekere breuk zijn teller en noemer te zamen 100.
Wanneer men 6 van den teller aftrekt en 31 bij den noe-