Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
172-
141. A, B en C hebben gemeenschappelijk handel gedreven.
A heeft daartoe 1000 gulden minder en G 2000 gulden
meer bijgedragen dan B. Indien C van de winst, welke 750
gulden was, 60 rijksdaalders meer ontvangen heeft dan A en
B te zamen, hoe veel gulden heeft dan ieder ingelegd en ge-
wonnen?
142. Een rentenier zet op rente uit 1250 gulden tegen 4,
1500 gulden tegen 5 en 2500 gulden tegen 4% percent in 't
jaar. Hoe lang moeten deze kapitalen uitstaan, om te zamen
150 rijksdaalders, 125 guldens en 375 kwartguldens intrest op
te brengen?
143. Een winkelier kocht 75 0 pond kaas, namelijk een ge-
deelte er van tegen 4% en de rest tegen 5 stuiver het pond.
Indien hij deze partij kaas tegen 30 cents het pond verkocht
heeft, hoe veel pond heeft hij dan van iedere soort gekocht,
zoo hij met dien handel juist 50 gulden gewonnen heeft?
144. Een landbouwer verkocht van eene partij koolzaad in
November lict en van de rest in December het y^ gedeel-
te. Indien hij 't overige koolzaad verkocht heeft tegen 84 gul-
den en 37 y2 cent de 6% mud, en er 937 ^ gulden voor ont-
vangen heeft, kunt gij dan berekenen, uit hoe veel last de
partij bestond ?
145. Een plein, dat 2% maal zoo lang als breed is, is rond-
om bezet met paaltjes, die 2^/2 el van elkander staan. Hoe
veel bunder is dat plein groot, als 't door 420 paaltjes om-
ringd is?
146. Wanneer men zeker merkwaardig jaartal uit de ge-
schiedenis van ons vaderland met 5 vermenigvuldigt, en van
Hproduct het vierde deel van 't bedoelde getal aftrekt, dan
is de rest 7828. Welk getal wordt hier bedoeld?
147. Een rentenier zet twee kapitalen op rente uit tegen on-
gelijke percenten in 'tjaar. 'tKlei nste kapitaal, dat tot het
grootste staat als 3 tot 5, geeft jaarlijks 5, en 't grootste,