Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
171-
vijfde deel en 5 raud verkocht voor 100 gulden, waardoor de
winst op dit gedeelte van de partij 6% percent was. Uit hoe-
veel mud bestond de partij?
134. Aan 15 officieren en 625 soldaten werd voor buiten,
gewone dapperheid eene som van 10 000 gulden uitgedeeld.
Indien 5 soldaten even veel ontvingen als 3 officie-
ren, hoe veel gulden heeft dan ieder van hen ontvangen?
135. Wanneer men zeker getal door 5, 8 en 12 deelt, en de
3 quotienten bij elkander optelt, dan bekomt men 612/2'
Welk product bekomt men, wanneer men 't bedoelde getal
met dYg vermenigvuldigt?
136. Twee personen, die wij A en B zullen noemen, hebben
ieder eenig geld. A heeft 50 en B 125 gulden. Indien A we-
kelijks 10 en B 7 % gulden verdient, na hoe veel weken zuilen
zij dan even veel hebben, zoo B per week 6 y^ en A 7 ^ gul-
den uitgeeft?
137. Iemand heeft aan rijksdaalders, guldens en
kwartguldens eene waarde van 3593 gulden en 75 cents,
't Getal rijksd aa i d ers staat tot dat der gul d e ns als 3 tot
5, terwijl 'tgetal guldens tot dat der kwartguldens staat
als 2 tot 3. Bereken hieruit, hoe veel er van ieder der genoemde
geldstukken zijn.
138. Tegen hoe veel percent in 'tjaar moet 10 000 gulden
op rente uitgezet worden, om er in 2 jaar even veel intrest
van te kunnen ontvangen als 7500 gulden, tegen 4 percent
in 'tjaar, in 30 maanden opbrengt?
139. Tegen 4% percent in 'tjaar brengt 6000 gulden in ze-
keren tijd 337 % gulden intrest op. Hoe groot is 't kapitaal,
dat, tegen 5 percent in 'tjaar, in de helft van den bedoelden
tijd 234 gulden en 37% cent rente opbrengt?
140. Wanneer men zeker getal met 4 vermenigvuldigt, dan
bekomt men 6875 meer dan wanneer men 't bedoelde getal
door 3 deelt. Welk getal wordt hier bedoeld?