Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
170-
is en tegen 5 perct. in't jaar uitstaat. Hoe groot is ieder kapitaal?
126. Iemand verkocht een stuk katoen, dat hem 16 gulden
en 87/2 cent kostte, met eene winst van 7 V2 cent op deel.
a) Hoe lang was het stuk, als er juist 20 percent gewonnen
is? 5) En hoe veel gulden was de inkoop van 20 el meer
dan de verkoop van 10 el?
127. Zeker kapitaal, dat tegen 3% percent in 'tjaar op rente
uitstaat, brengt in 8 maanden 80 gulden rente minder op dan
een ander kapitaal, dat 1200 grooter is, en tegen 5 percent
in 't jaar uitstaat, Hoe veel rijksdaalders intrest kan 'tgroot-
ste kapitaal, tegen 3% percent in'tjaar, in 8 maanden meer
opbrengen dan 'tkleinste, tegen 5 percent in 'tjaar, in 5
maanden ?
128. Een graanhandelaar verkocht 150 mud rogge tegen 7 %
gulden de mud, waardoor zijne winst juist zóó veel gulden was,
als 'tlast hem kostte. Bereken hieruit den inkoop van't last.
129. Een winkelier verkocht eene partij tabak tegen 90 cents
het pond, en won toen 3 maal zoo veel als hij zou verlo-
ren hebben, wanneer hij de partij tegen 70 cents het pond
verkocht hadde. Hoe zwaar woog de partij, als de winkelier er
375 rijksdaalders voor betaald heeft?
130. Zeker vat heeft 2 kranen. Door de grootste kan 't
ledig loopen in 2/2 "ur, en door de kleinste in 3% uur.
Indien beide kranen open gezet worden, in hoe veel tijd zal 't
vat dan ledig zijn?
131. Een bakker heeft een graanzolder, die 12% el lang,
en 8 el breed is. Indien hij op dezen zolder 250 mud rogge
stort, hoe hoog zal de rogge dan op dien zolder liggen?
132. Iemand, die elk vierendeel jaars 6% X 56% gulden
inkomen heeft, verteert in 8 maanden zóó veel als zijn inkomen
in 5 maanden bedraagt. Hoe veel gulden houdt hij zóó doende
jaarlijks van zijn inkomen over ?
133. Van eene partij graan, die 375 gulden kostte, werd het