Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
167-
50 dagen. Indien zij dit werk gemeenschappelijk verrigten en
er 58% gulden mede verdienen, hoe veel gulden komt dan ieder
van de verdiende som toe?
105. 't Getal knikkers van Lodewijk staat tot dat van Karei als
sy 6y
tot -rfjr- Hoe veel knikkers heeft ieder, zoo Karei 10
^ /fi ' A
meer heeft dan Lodewijk?
106. Een graanhandelaar verkocht eene partij rogge, met
een verlies van 16% percent, voor 375 rijksdaalders. Hoe
veel gulden zou hij gewonnen hebben, indien hij de partij met
eene winst van 6V3 percent verkocht hadde?
107. Onder 8 mannen en 12 vrouwen moet 1200 gulden zoo
verdeeld worden, dat 4 mannen 150 gulden meer bekomen
dan 3 vrouwen. Hoe veel gulden komt ieder van de mannen
en vrouwen toe?
108. Van zekere breuk staan teller en noemer tot elkander
als 3% tot 6%, terwijl het vierde deel des noemers 31'%
meer is dan 'tderdedeel des tellers. Welk product bekomt
men, wanneer men 't verschil van teller en noemer verme-
nigvuldigt met den gro ots ten gemeenen deeler van 18%^,
31'% en 50?
109. B heeft 3% maal zoo veel guldens als A rijks-
daalders en te zamen hebben zij van de genoemde geldstuk-
ken juist 2850. Hoe veel rente kan 't geld van B, tegen 5 per-
cent in 't jaar, in 15 maanden meer opbrengen dan 't kapi-
taal van A, tegen 4 percent in 't jaar, in 9 maanden ?
110. A heeft 75 gulden en verdient wekelijks 5 gulden
meer dan hij verteert. B heeft 375 gulden, doch verteert
wekelijks 2 % galden meer dan hij verdient. Indien zij op
dezen voet voortleven, na hoe veel weken zullen zij dan even
veel hebben ?
111. Vier jongens verdienen in 12% dag even veel als 5
mannen in 4 dagen. Hoe veel gulden verdienen 5 jongens en
VEENSTRA, DENKOEF. 12