Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
164-
verdeeld worden, dat 2 mannen en 3 vrouwen te zamen 2375
gulden bekomen, Hoe veel gulden komt ieder van de mannen
en vrouwen toe?
82. Van zekere meetkundige evenredigheid staan de eerste
en tweede term tot elkander als één tot vijf, terwijl de som
van den derden en vierden term 90 is. Welke is die even-
redigheid, zoo de eerste terra juist QV^ maal in den laat-
st en bevat is?
83. Toen een winkelier van eene partij thee het vierde
deel en 125 pond verkocht had, was er nog juist de helften
25 pond van over. Hoe veel gulden heeft hij op de partij ge-
wonnen, als zijne winst op 50 pond juist 1% rijksdaalder
bedroeg ?
84. Als men 'tkleinste gemeene veelvoud van l'yg,
en 5% door 6V3 deelt, welk quotient bekomt men dan?
85. Van zekere breuk zijn teller en noemer te zamen gelijk
aan 'tkleinste gemeene veelvoud van 12y2) 20 en
33y3. Indien men den teller met 12 ver mindert en bij den
noemer 12 optelt, dan bekomt men eene breuk, die gelijk
is aan y^. Welke breuk wordt hier bedoeld?
86. Van zeker kapitaal is 'tderde deel en 2500 gulden
even veel als't vierde deel en 3750 gulden. Tegen hoe veel
percent in 'tjaar moet dit kapitaal op rente uitgezet worden^
om er in 8 maanden 150 rijksdaalders intrest van te kunnen
trekken ?
87. Twee kapitalen, die tot elkander staan als 6% tot 7y2,
verschillen 1250 gulden. Hoe veel intrest kan 'tklein-
ste kapitaal, tegen 6 percent in 'tjaar, in 8 maanden meer
opbrengen dan 't groots te, tegen 5 percent in 'tjaar, in 5
maanden ?
88. 5 mannen en 8 jongens verdienen in 5 dagen te zamen
20 rijksdaalders en 45 kwartguldens, Hoo veel gulden verdie-
nen 12 mannen en 15 jongens in 20 dagen te zamen, zoo 't