Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
163-
gaande. Bereken nu op de kortste wijze, hoe veel gulden
de boer alzoo voor zijne lammeren ontving?
73. Van zekere breuk zijn teller en noemer tezamen 1850,
terwijl het vijfde deel des noemers 180 meer is dan 't vijf-
de deel des tellers. Welke is die breuk?
74. Zeker kapitaal, dat tegen 6% percent in 'tjaar op rente
uitstond, heeft in 9 maanden 75 rijksdaalders intrest opge-
bragt. Hoe veel intrest kan 't bedoelde kapitaal, tegen 4'/2 P®f-
cent in 'tjaar, in 7'/^ maand opbrengen?
75. Een winkelier heeft thee van 48 en van 56 stuivers het
pond. Uit deze beide soorten wenscht hij door menging 150
pond te bekomen van 2 gulden het pond. Hoe veel pond
van iedere soort moet hij tot de menging gebruiken, om zijn
doel te bereiken ?
76. Onder A, B en C moet 3000 gulden zóó verdeeld wor-
den, dat A 125 gulden minder en C 875 gulden meer be-
komt dan B. Hoe veel gulden komt ieder toe ?
77. A en B handelden in compagnie. A legde in den han-
del 7500 gulden voor 8 maanden en B zekere som voor den
tijd van 6 maanden. Indien B 3 gulden van de winst toekwam
tegen A 2, hoe veel gulden heeft B dan in den handel gelegd?
78. Als 625 gulden in 8 maanden 6 rijksdaalders en 15
kwartguldens intrest opbrengt, hoe veel rente kan dan 7500
gulden in 5 maanden opbrengen?
79. Hendrik en Jakob hebben te zamen 40 knikkers; Jakob
en Klaas te zamen 75 en Klaas en Hendrik te zamen 65 knik-
kers. Hoe veel knikkers heeft ieder afzonderlijk ?
80. Zeker kapitaal, dat tegen 3% percent in 'tjaar op
rente uitstond, heeft in 7maand 150 gulden intrest opge-
bragt. a) Hoe groot was dat kapitaal? ó) En hoe veel intrest
tegen 5 percent in 'tjaar, kon 't bedoelde kapitaal in 9 maanden
opbrengen ?
81. Onder 5 mannen en 8 vrouwen moet 6125 gulden zóó