Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
164-
65. Onder 5 mannen en 3 vrouwen moet 2150 gulden
zoo verdeeld worden, dat 3 mannen en 2 vrouwen te za-
men 1350 gulden bekomen. Hoe veel gulden komt ieder van
de mannen en vrouwen toe?
66. Eene mud rogge en 5 mud boekweit kosten 25
gulden, en ééne mud boekweit en 5 mud rogge 37 gulden.
Hoe veel gulden kost de rogge per last meer dan de boek-
weit?
67. Twee winkeliers, die wij A en B zullen noemen, koch-
ten te zamen voor 6371/2 gulden tabak, doch A kocht 4 maal
zoo veel als B. De tabak van A kostte per pond 75 cents, en
die van B 1% gulden. Hoe veel pond kocht ieder?
68. Als men 'tkleinste gemeene veelvoud van 2
Sy^ en 5% vermenigvuldigt met den grootsten gemeenen
deeler van 20, 33 % en 106V3) ^^elk product bekomt men
dan?
69. Een kapitaal, dat tegen 4 ^ percent in 'tjaar op rente
uitstond, bragt in 5 maanden 75 gulden intrest op. Hoe veel
rijksdaalders intrest kan een kapitaal, dat 500 gulden groo-
ter is en tegen 5 percent in 'tjaar op rente uitstaat, in 8
maanden opbrengen?
70. Een regthoekig stuk land , dat 350 el in omtrek
was, werd verkocht tegen 18% gulden de 2 y2 ^i^rï^ï^ïite roede.
Hoe veel gulden ontving de eigenaar er voor, als de lengte het
viervoud der breedte was?
71. Een winkelier heeft door menging 225 pond rijst ver-
kregen van 4 stuivers het pond. Indien hij daartoe rijst van
18 en van 24 cents het pond gebruikt heeft, hoe veel pond
heeft hij dan van iedere soort tot de menging gebruikt ?
72. Een boer verkocht 15 lammeren, onder voorwaarde, dat
hij voor 'teerste lam zoude ontvangen 15 stuivers, voor 't
tweede 25 cents meer enz., zoodat de kooper dus voor elk
volgend lam 25 cents m eer betalen moest dan voor't v 00 r-