Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
160-
sten gemeenen deeler van ll'^, 18% en 30, en be-
kwam toen 6%. Welk product zou hij verkregen hebben,
indien hij 't bedoelde getal met het kleinste gemeene veel-
voud van 6%, 9% en 15 vermenigvuldigd hadde?
53. Jan heeft 1 \ maal zoo veel guldens als Albert r ij k s-
daalders, en te zamen hebben zij van de genoemde geld-
stukken het % gedeelte van 6% X 150. Indien Albert zijne
rijksdaalders in guldens, en Jan zijne guldens iu
rijksdaalders verwisselt, hoe veel geldstukken bekomen zij
dan te zamen?
54. A, B en C handelden in compagnie. A gaf tot dien
handel 625 gulden voor 8 maanden, B 1200 gulden voor 5
maanden en C 1500 gulden voor 6 maanden. Hoe veel gulden
kwam ieder van de winst toe, alsB enCte zamen 500
gulden meer moesten, hebben dan A?
55. Als A mij 800 gulden voor 5 maanden, 1250 gulden
voor 4 maanden en 1500 gulden voor 6 maanden ter leen
geeft, hoe lang moet ik hem dan 1200 gulden ter leen geven,
om hem gelijke dienst te bewijzen ?
56. Een brouwer heeft 120 kan bier, van 15 gulden het
vat, met zóó veel bier van 10 cents de kaïi dooreen gemengd,
dat de kan, na de menging, juist 14 cents kostte. Hoe veel
bier van de goedkoopste soort heeft hij tot de menging ge-
bruikt?
12'/
57. Als men bij den noemer van de breuk jg^ 12'%
optelt, welk getal moet men dan bij den teller voegen om eene
breuk te bekomen, die in waarde gelijk is aan % ?
58. Als het % gedeelte van een stuk zwart laken, dat 6%
X 6% el lang is, 108 gulden kost, hoe veel gulden kost dan 't
%de gedeelte van een stuk bruin, dat 7'% el korter en per
3% el l'/j gulden goedkooper is?
59. A en B hebben eenig geld bijeen gebragt, om daarmede