Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
158-
37. Twee vrouwen gingen met even veel geld naar den
winkel om linnen te koopen. De oudste kocht el en
hield één rijksdaalder en 5 kwartguldens ov,er; de
jongste kocht het gedeelte van 6% x 6% el, doch kwam
3 gulden te kort. «) Hoe veel stuivers kostte de el ? h) En
hoe veel gulden had iedere vrouw ?
38. Iemand bewoont een huis, waarvan de voorkamer 27%
el in omtrek is, terwijl lengte en breedte tot elkander staan ais
3 tot 2/2. Hoe veel gulden zal een tapijt kosten, waarmede
de vloer van die kamer belegd kan worden, als de 2% el in
t vierkant juist 15 gulden kost?
39. Onder 20 jongens en 25 meisjes moeten duizend cen-
ten zoo verdeeld worden, dat 9jongens 25 meer bekomen
dan 10 meisjes. Hoe veel centen moet ieder van de jongens
en meisjes hebben?
40. Een rentenier gaf aan A en B eenig geld op intrest.
A moest 5, en B, die 1500 gulden meer ontving, 3y^ per-
cent rente in 'tjaar betalen. Hoe veel gulden heeft ieder op
intrest ontvangen, als zij te zamen in 7% «»aand 171 gul-
den en 87% eent rente betalen moesten ?
41. Jan verdient in 6 dagen 3 gulden meer dan Willem in
8 dagen, en deze in 5 dagen 1% gulden meer dan Hendrik
in 3 dagen. Hoe veel gulden verdienen zij in 12 V2 ^ag te
zamen, zoo Willem alleen in 7% ^ag 11% guldenver-
dient? h) En hoe lang moeten Janen Willem te zamen wer-
ken, om 12 V2 gulden meer te verdienen, dan Hendrik in 31%
dag verdient?
42. Wanneer men alle getallen tusschen 20 en 101 bij el-
kander optelt, welk getal bekomt men dan ?
33. Als een winkelier eene partij thee verkoopt tegen 2 %
gulden het pond, dan verliest hij 10 percent. Tegen welken
prijs de 3% pond moet hij de partij verkoopen, om er 20 per-
cent op te winnen?