Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
156-
het pond, en hij deze hoeveelheid door menging uit de genoemde
soorten wenscht te bekomen, hoe veel pond van iedere soort
moet hij dan tot de menging gebruiken ?
23. Een wijnhandelaar heeft wijn van 60 en van 80 gulden
het vat. Hoe veel wijn van de duurste soort moet hij mengen
onder 25 kan van de goedkoopste soort, om wijn te bekomen
van 75 cents de kan?
24. Van zekere partij thee, ingekocht tegen 2'/^ gulden het
pond, werd het vijfde deel verkocht tegen 2'/j en de rest
tegen 2% gulden het pond. Uit hoe veel pond bestond de
partij, als er 206'/^ gulden op gewonnen werd?
25. Als een winkelier 75 el linnen verkoopt voor 15 rijks-
daalders, dan verliest hij 16% percent. Tegen welken prijs
moet hij de el verkoopen, om 25 percent te winnen?
26. Een schooljongen, die de waarde van 1Ü50 pond thee
moest berekenen, zag door te groote haast de 1050 pond
voor 150 pond aan, waardoor hij in 't antwoord 2250 gulden
te weinig bekwam. Hoe groot was de waarde van 't opge-
geven getal ponden?
27. Twee muren, die ieder 7 J/^ Iing en 6,25 el hoog
zijn, zullen behangen worden. Hoe veel rollen behangpapier van
7 V^ el lengte en 6 J/^ palm breedte, heeft men daartoe noodig ?
28. Een rentenier heeft van zeker kapitaal, dat tegen 3 %
percent in 'tjaar op rente uitstond, in 7 Va maand 15 rijks-
daalders intrest ontvangen. Hoe veel rente kan 't bedoelde ka-
pitaal, tegen 5 percent in 'tjaar, in 9 maanden opbrengen?
29. Een winkelier verkocht op maandag 25 el linnen en
40 el katoen voor 20 gulden, en den volgenden dag 50 el
linnen en 75 el katoen voor 15 rijksdaalders en 5 kwart-
guldens. Hoe veel stuivers kostte de el linnen meer dan de
el katoen?
30. A, B en C handelden in compagnie. A liet zijn geld 8,
B 7 Vj en C 10 maanden in den handel. Indien A en B
O