Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
DENKOEFENINGEN.
VIERDE VERZAMELING.
1. Een winkelier kocht eene partij suiker tegen öï/g gul-
den de 100 pond. Het % gedeelte er van verkocht hij tegen
14 en de rest tegen 16 stuivers het pond. Uit hoe veel pond
bestond de partij, als de winkelier er SI y^ gulden op gewonnen
heeft ?
2. Een heer bewoont een huis, waarvan de voorkamer
16% vierkante el grooter is dan de achterkamer, die juist
6 el en S/j palm lang is. Hoe veel el is de voorkamer wijder
dan de achterkamer, zoo de voorkamer 7'/j el laug en 6%
el wijd is?
3. Onder A, B en C moet 290 gulden zóó verdeeld wor-
den, dat A 10 gulden meer bekomt dan B, terwijl C 4
gulden moet hebben tegen B 5. Hoe veel gulden komt ieder toe?
4. Drie kooplieden, die wij A, B C en zullen noemen, heb-
ben te zamen 5375 gulden in den handel gelegd. A heeft zijn
geld 7 J/^" B 8 en O 10 maanden in den handel gehad. Hoe veel
gulden heeft ieder in den handel gelegd, zoo zij de winst gelij-
kelijk gedeeld hebben ?
5. Toen 't pond thee 1 % gulden meer kostte dan 't
pond koffij, ontving een winkelier voor 25 pond koffij en 10
pond thee 56'/^ gulden. Hoe veel rijksdaalders had hij kun-
nen ontvangen, indien hij izy^ pond thee en 5 pond koffij ver-
kocht hadde ?
6. Een vat heeft 3 kranen. Door de kleinste kan 't leêg
loopen in SV^ uur, door de grootste in 1'/g uuf, en door
VEEXSTBA., DEXKOEF. 11*