Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
146-
37. De factoor 7 50 ; A 65.
937 Va; B 781 Vi, en C
1281 V^ gulden. | 66.
38. 2V4jaar. | 67.
39. A 25 en B 15 mudden.
40. 500 pond koffij en 125 68.
pond thee. 69.
41. Tegen percent in 't
jaar.
42. 2000 gulden. 70.
43. 'tLand van B was 1750 71.
el in omtrek. 72.
44. Tegen 7 V^ perc. in 'tjaar. 73.
45. Te zamen 2970 geldstuk- 74.
ken. 75.
46. 7500 gulden.
47. A 900, B 1200, en C
1600 gulden. 76.
48. 8 weken. 77.
49. A 15 000, B 30 000 ,
en C 12 500 gulden. 78.
50. 't Product is 1500. 79.
51. De getallen zijn 25, 75 80.
en 125.
52. A 1125; B 1800;C2700 81.
en D 4875 gulden. 82.
53. 25, 40, 60 en 75.
54. 15: 40 = 75: 200. 83.
55. De termen zijn 12, 28, 84.
42 en 98.
56. De getallen zijn 28, 35,
64 en 96.
57. 24, 75, 50 en 156%. 85.
58. Uit 20 last.
59. 52 el linnen.
60. 1560 gulden.
61. 50 el. 87.
62. Tegen 5 percent in 'tjaar.
63. 400 pond.
64. A 50 en B 60 knikkers.
A 600,B 900 enC1500
gulden.
9 maanden.
A 1%, B l2V,o> en C
1 V2 gulden.
Van 2% gulden het pond.
't Pond koffij kostte 75
cents en 't pond thee 2
gulden.
Tegen 6 V^ perc. in 'tjaar.
450 gulden meer.
Zamen 102 gulden.
1200 pond."
Te zamen 700 gulden.
40 pond van de goedkoop-
ste, en 50 pond van de
duurste soort.
Met 800 man
25 halve-guldens en 75
rijksdaalders.
20 kwart-guldeus meer.
8160 gulden.
A II2V2, B 175%, en
C 211% gulden.
400 man.
A 525 , B 675, C 800 ,
en D 1250 gulden.
1500 pond.
800 pd. koffij, 250 pd. thee,
1000 pd. suiker en 750pd.
tabak, en te zamen voor
2400 gulden.
A 675, B 1125, C 1500,
en D 1750 gulden.
30 kan van 15 en 90 kan
van 13 stuivers de kan.
Aan kapitaal en rente te
zamen 1375 gld. En 125
gld. zuiver voordeel had hij
van dien handel.