Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
142-
is, doch Willem heeft zoo menigmaal 16 als Johannes 9. Hoe
veel knikkers heeft ieder?
364. Toen iemand op de kermis van zijn geld het vierde
deel en 3% gulden had uitgegeven, bezat hij nog juist het %
gedeelte en 5% gulden. Met hoe veel gulden was hij op de
kermis gekomen ?
365. Als 1250 gulden in 9 maanden 46% gulden intrest
opbrengt, hoe veel rijksdaalders rente kan dan 4500 gul-
den in 8 maanden opbrengen?
366. A en B ruilden. A stelde de el linnen, die hem 60
cents kostte, in ruiling op % gulden, terwijl B deel katoen,
die hem 24 cents kostte, op öVg stuiver stelde. Men wenscht
te weten, hoe veel percent B, boven evenredige ruiling , ge-
wonnen heeft.
367. Een rentenier zette 2 kapitalen op rente uit, nl. het
eene tegen 5 en 't andere, dat 2500 gulden grooter was, tegen
4 percent in 't jaar. Hoe groot was ieder kapitaal, als 't g root-
ste jaarlijks 25 gulden intrest meer opbragt dan 'tklein-
ste?
368. Als men bij 't getal knikkers van Lodewijk 15 optelt,
de som door 5 deelt, het quotient met 2 vermindert, en de
rest met 7'% vermenigvuldigt, dan bekomt men tot pro-
duct den grootsten gemeenen deeler van 135, 315
en 720. Hoe veel knikkers heeft Lodewijk?
369. Een pond thee kost 1gulden meer dan éénpoud
koffij, en 20 pond koffij 3% gulden meer dan 5 pond thee.
Bereken nu eens, hoe veel gulden één pond koffij eu één pond
thee te zamen kosten.
370. Van zeker kapitaal is 2% maal het vierde deel
12 500 gulden. Hoe veel intrest kan 3% maal het vijfde
deel van dat kapitaal, tegen 4'% percent iu 'tjaar, in 7'%
maand opbrengen ?
371. Van zekere meetkundige evenredigheid staande eer-