Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
138-
5 el wijd was, een vloerkleed, dat per vierkante el 2 gulden
kostte. Indien 't vloerkleed in zijne ach terkamer, die 5 el lang
is, per vierkante el 2 gulden kost, kunt gij dan berekenen, hoe
veel palm de voor- en achterkamer iu wij dte verschillen,
zoo bekend is , dat het eerst genoemde kleed 40 gulden en
62% cent meer kost dan 't kleed in de achterkamer?
337. Iemand, die over 9 maanden 2500 gulden betalen
moest, betaalde terstond 600 gulden en 5 maanden later
900 gulden, onder beding, dat hij 't overige geld des te
langer zou mogen houden. Hoe veel maanden na de tweede
aflossing moest de rest alzoo betaald worden?
338. A en B zaten in een logement om geld te spelen. Toen
zij 'tspel begonnen, stond het geld van A tot dat van Bals
5 tot 2. Bij 't einde van 't spel had B 15 gulden van A ge-
wonnen, en toen stond zijn geld tot dat van A als 3 tot 4.
Hoe veel gulden had ieder bij den aanvang van 'tspel?
339. Een slager kocht een vet varken, onder voorwaarde, dat
hij voor de eerste 150 pond niets, doch voor de o ver ige
ponden elk 1 % gulden zoude betalen. Hoe zwaar woog *t var-
ken, als de eigenaar op deze wijze voor elk pond 50 cents
ontvangen heeft?
340. Een boer verkocht van zijne lammeren het % gedeelte
tegen 5 en de rest tegen 4 gulden het stuk, en ontving toen
75 gulden meer dan hij zou ontvangen hebben, wanneer hij elk
lam voor 1 % rijksdaalder verkocht hadde. Hoe groot was
't getal lammeren van dien boer ?
341. Als eene vrouw van 't geld, dat zij in haar beursje heeft,
2^2 poiiti tbee betaalt, dan houdt zij nog 3% gulden over^
en zoo zij 6 pond wilde betalen, zou zij daartoe in haar beursje
5 gulden te weinig hebben. Bereken nu eens, hoe veel ons
thee zij koopen kan voor 1 % maal het achtste deel van 't
geld dat zij in haar beursje heeft?
342. Een winkelier verkocht eene partij thee tegen