Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
65. Drie landlieden, die wij A, B en C zullen noemen, ver-
kochten op eene jaarmarkt ieder 2 koeijen. A en B te zamen
ontvingen 375 gulden, B en C te zamen 445 gulden en A en
C te zamen 430 gulden. Tegen welken prijs heeft ieder zijne
koeijen verkocht, zoo die van A 30, die van B 35 en die van
C 25 gulden in prijs verschilden?
66. Twee kapitalen, die tot elkander staan als de grootste
gemeene deeler van 36, 63 en 135 tot het kleinste
gemeene veelvoud van 3]/., 4 en 5/3, brengen te zamen,
in 9 maanden, 468 gulden en 75 cents intrest op, als ze tegen
percent in 't jaar op rente uitgezet worden. Hoe veel in-
trest zullen zij te zamen in 8 maanden opbrengen, als 't kle in-
st e kapitaal tegen 5, en 'tgrootste tegen 4J/g Percent in 't
jaar uitgezet wordt?
67. Welk is 't kleinste getal, dat, door 6, 9, 15 of 25
gedeeld, niets, doch, door 28 gedeeld, twintig tot rest der
deeling geeft ?
68. Twee kapitalen, die beide tegen percent in *tjaar
op rente uitstaan, brengen in 5 maanden te zamen 81 gul-
den en 25 cents intrest op. Indien de kapitalen 1200 gulden ver-
schillen , hoe groot is dan ieder in 't bijzonder ?
69. Voor 75 el linnen en 2 J/^ dozijn doeken ontving een
koopman 37^2 gulden. Hoe veel gulden kostte het dozijn doe-
ken, als Sy^ el linnen 1 J/g gulden kostte?
70. Iemand kocht een stuk weideland, dat 660 el in om-
trek was, tegen 14 Vg gulden de 2 J/2 vierkante roede. Hoe
veel rijksdaalders moest hij er voor betalen, als de lengte 10 ei
meer was dan 't drievoud der breedte?
71. Zeker kapitaal, dat tegen éy^ percent in 't jaar uitstond,
heeft in zekeren tijd 217 gulden rente opgebragt. Indien 't
een jaar uitgestaan hadde, dan zou de intrest 43 gulflen
mi n d e r geweest zijn. Hoe groot was't kapitaal, en hoe vee[
maanden heeft het uitgestaan?
^ 72. Koopman Sluis kocht 2 stukken laken, de te zamen
100 el lang waren, 't Kleinste stuk, waarvan 2'/j el lOyg gul-