Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
137-
329. Toen iemand uit eene geldbeurs het % gedeelte der
waarde genomen had, kon hij met het % gedeelte van de rest
nog juist het bedrag der rekening van den kleermaker betalen.
Dit deed hij ook, en toen hield hij nog zoo veel over als de
rente van 5000 gulden, tegen 3% percent in 'tjaar, in 8
maanden beloopt, a) Hoe veel gulden was er eerst in de beurs?
i) En hoe groot was 't bedrag der rekening van den kleermaker?
330. Wanneer men zeker getal door 8, 25 of 36 deelt, dan
gaat de deeling juist op, doch deelt men 't bedoelde getal door
64, dan is de rest der deeling 56. Welk getal wordt hier
op 't minst bedoeld ?
331. Een winkelier verkocht van eene partij erwten het
gedeelte tegen 12^2 cent de kop, en de rest, tegen 1 '/j kwart-
gulden de 2'72 kop, voor 93 gulden en 75 cents. Tegen welken
prijs per mud heeft hij de partij ingekocht, als zijne winst
juist 15 percent en Bi^/^ gulden bedroeg?
332. Iemand kocht voor 625 gulden kaas op 5 maanden
crediet. Drie maanden later verkocht hij de partij, met eene
winst van 15 rijksdaalders, op 4 maanden crediet. Hoe veel
percent bedroeg zijne winst in 'tjaar?
333. Jan verdient in 8 weken 22'/j gulden meer dan Hen-
drik in 6 weken. Hoe veel gulden verdient ieder per week, zoo
Hendrik wekelijks 1 % gulden minder verdient dan Jan ?
334. Toen van een stuk linnen het gedeelte en 15 el
verkocht was, had de rest nog eene waarde van 10 gulden en
12 V2 cent. Hoe lang was'tstuk, als 21/2 el '^Vi kwartgulden
kostte?
335. Een graanhandelaar verkocht 6% last rogge met een
ver li es van 50 gulden. Indien hij voor elke 2 V2 mud eene waar-
de van 3% gulden meer ontvangen hadde, dan zou zijne winst
juist 20 percent geweest zijn. Bereken nu eens hoe veel gulden
de mud bij inkoop kostte.
336. Iemand kocht in zijne voorkamer, die 6el lang en
VEENSTRA, DENKOEF. 10