Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
136-
ten 1%, 2%, 3%, 4% en Hoe veel zijn die breuken
te zamen?
321. A is aan B schuldig 1921 gulden en 87 cent, te be-
talen over 9 maanden. Met hoe veel rijksdaalders kan A
over 3 maanden zijne schuld betalen, zoo B hem, voor te vroe-
ge betaling, een rabat van 5 percent in 'tjaar toestaat?
322. Hoe veel turven, van 3^ palm lengte en 12duim
dikte en breedte ieder, kunnen uit eene laag veen gesto-
ken worden, die 3% roede lang, 2% el breed en 37'/2
palm diep is?
323. Iemand moet over een jaar betalen 4500 gulden. Hoe
veel gulden moet hij over 4 maanden betalen, om de rest,
zonder iemands schade, dan nog 1 '/j j^ar te kunnen houden?
324. Een winkelier ontving voor 93y^ gulden tabak, die hij
verkocht tegen 80 cents het pond. Indien hij voor de genoemde
som 6y pond meer ontvangen hadde, dan zou zijne winst
juist 12 percent geweest zijn. Hoe zwaar woog de partij?
325. Een herbergier heeft 75 kan wijn van 75 gulden het vat.
Hierbij wil hij zóó veel water voegen, dat hij de kan van den
gemengden wijn met eene winst van 12 percent, voor 60 cents
kan verkoopen. Hoe veel water moet hij tot de menging ge-
bruiken, om zijn doel te bereiken?
326. Eene weide, die de gedaante van een' regthoek heeft,
is 1250 el in omtrek. Hoe groot is die weide, als hare lengte
125 el meer is dan 't drie voud der breedte?
327. Jan en Klaas speelden om knikkers. Bij 't einde van 't
spel had Klaas 4 maal zoo veel als Jan. Hoe veel knikkers heeft
Jan verloren, als hij bij den aanvang van't spel 75, eu
zijn makker Klaas toen 50 knikkers had ?
328. Twee personen, die 15 palm van elkander liepen, droegen
aan een' stok 180 pond winkelwaren. Hoe veel pond had ieder
daarvan te dragen, als de eene 3 palm verder van de last
was dan de andere?