Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
134-
303. Drie boeren, die wij Jan, Hendrik en Willem zullen noe-
men, betalen jaarlijks te zamen 5875 gulden landhuur. Hoe veel
gulden betaalt ieder in 'tjaar, zoo Jan 375 gulden minder
en Willem 625 gulden meer betaalt dan Hendrik?
304. Wanneer men zeker getal achtereen volgend door 5, 6, 7
8 en 9 deelt, dan zijn de resten 4, 5, 6, 7 en 8. Welk ge-
tal kan dit op 't minst zijn ?
305. Toen de schaduw van eene regtop staande staak 25
palm lang was, had eene toren-schaduw de lengte van Sy^ X
10% el. Hoe hoog was die toren, als de staak 3 el en 7^2
palm lang was?
306. Wanneer men zekere breuk onder de kleinste bena-
ming brengt, dan bekomt men Welke breuk wordt hier
bedoeld, als haar telleren noemer te zamen 330 zijn?
307. Een heer gaf aan een koopman 3125 gulden op intrest
tegen 4V2 percent in 'tjaar. Na eenigen tijd ontving de heer
aan kapitaal en rente 3218% gulden terug. Hoe lang heeft de
koopman het geld ter leen gehad?
308. Een boer had 40 pond boter van 16 stuivers het pond
die hij aan een' winkelier wilde verruilen voor koffij van 90
cents het pond. Voor de ruiling geschiedde, werd de prijs van
de boter 12/2 percent hooger en die van 't pond koffij
15 cents lager, Hoe veel koffij kon de boer toen voor zijne
boter ontvangen?
309. In eene stad zijn 1250 soldaten voor 8 maanden van le-
vensmiddelen voorzien. Hoe veel soldaten moeten over 4 maan-
den vertrekken, om dan nog 9 maanden met den voorraad
toe te komen?
310. Maar (zie voorstel 309 !) zoo er na 3 maanden eens 750
soldaten bij k wa men, hoe lang zou dan de voorraad nog kun-
nen strekken?
311. A. kocht inden herfst voor 62J/^ gulden aardappelen,
en zijn buurman B, van de zelfde soort, voor 100 gulden. Hoe