Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
132-
voud van I2/2) ^^ en 33'//. Welke is de bedoelde evenre-
digheid, als de som van den derden en vierden term 1 36 is?
290. Een rentenier gaf aan een' koopman voor den tijd van
15 maanden eenig geld ter leen, tegen percent in 'tjaar,
onder voorwaarde, dat de koopman over een jaar behalve de
rente ook een derde gedeelte van 't kapitaal zoude betalen. Hoe
veel gulden heeft de koopman ter leen ontvangen, als hij den
tweeden keer aan kapitaal en rente juist 5056gulden be-
taald heeft?
291. Van 2 kapitalen, die tot elkander staan als 3y^ tot 6'/^,
is 't verschil 2500 gulden. Indien 't kleinste in 9 maanden
12 J/2 gulden rente meer opbrengt dan 't grootste, tegen
4y2 percent in 'tjaar, in 1 y^ maand, tegen hoe veel percent
in 'tjaar staat dan 't kleinste kapitaal op intrest uit?
292. Iemand heeft 3 stukken laken van verschillende lengte ,
die te zamen 550 gulden kosten. Het tweede stuk, dat per
el 6/4 gulden kost, is 5 el langer dan 'teerste, waarvan
de el 5J4 gulden kost. Hoe lang is ieder stuk, als 't der de,
dat per el 6 gulden kost, 7/2 el langer is dan't tweede?
293. Een winkelier kocht eene partij thee tegen 1% gulden
het pond. Het v ijfde deel er van verkocht hij tegen 42 stuivers
het pond, het y^ gedeelte van de rest tegen 2 gulden en 15
cents pond, en de overige 240 pond tegen 2'/^ gulden het pond,
Hoe veel gulden werd er op de partij gewonnen?
153/
294. Alsmen bij den teller van de breuk - j- 6% op-
A
telt, welk getal moet men dan bij den noemer voegen, om eene
breuk te bekomen, die aan % gelijk is?
295. Twee stukken linnen, die 12 J/2 el in lengte verschilden,
kostten bij inkoop 56 gulden en 25 cents. Hoe lang was ieder
stuk, als ze, met eene winst van 20 percent, tegen 2 J/^ gulden
de 3y el, verkocht werden?
296. A nam 8 werklieden in zijne dienst, tegen een dagloon