Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
131-
gulden het last. Van die partij verkocht hij aau A het vijfde
deel tegen 6% gulden de mud, en aan B de rest tegen 81
rijksdaalders het last. Indien de graanhandelaar juist 78 gulden
op de partij gewonnen heeft, voor hoe veel gulden hebben A
en B dan ieder gekocht ?
284. Iemand betaalde op eene rekening in Mei het % ge-
deelte en in Junij op de rest het ^^ gedeelte, dat te zamen
juist zóó veel gulden was als de rente van 3000 gulden, tegen
5 percent in 'tjaar, in 10% maand bedraagt. Hoe groot was
't bedrag der rekening?
285. Een koopman nam voor den tijd van 15 maanden eenig
geld ter leen, tegen 3% percent in 'tjaar. Hoe groot was de
geleende som, als de koopman voor kapitaal en intrest juist
837 % gulden terug betalen moest?
286. Koopman G. kocht den eersten September 250 mud
rogge voor 1550 gulden, te betalen den eersten December. In
't midden van October verkocht hij de partij, op 4 % maand
crediet, met eene winst van 25 percent in 'tjaar. Hoe veel gul-
den heeft de partij alzoo opgebragt?
287. Toen 2 mannen dagelijks even veel verdienden als
5 j ongens, betaalde een boer aan eenige jongens, die 25 da-
gen voor hem gewerkt hadden, te zamen 150 gulden. Hoe veel
gulden hadden 2 maal zoo veel mannen in 30 dagen kunnen
verdienen ?
288. In eene vesting zijn 1500 soldaten voor den tijd van 9
maanden van voedsel voorzien, wanneer ieder dagelijks 1%
pond gegeven wordt. Indien er, na 5 maanden, 500 soldaten
vertrekken, hoe veel maanden kan de voorraad dan nog strek-
ken, zoo ieder, van dien tijd af, per dag 2'% ons minder ont-
vangt?
289. Van zekere meetkundige evenredigheid staat de eerste
term tot den tweeden als 5 tot 12, terwijl de som van den twee-
den en derden term = is aan 't kleinste gemeene veel-