Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
129-
269. Vijftien mannen en 12 jongens hebbeneenigen tijd met
elkander gewerkt en te zamen 2625 gulden verdiend. Hoe veel
gulden komt ieder van de mannen en jongens toe, als de man-
nen 2 maai zoo veel moeten hebben als de jongens, en nog
375 gulden?
270. Als men't kleinste gem eene veel vo u d van 3%,
Qy^ en 12 deelt door 6V3Ï welk quotient bekomt men dan?
271. Koopman Wolf verkocht 75 el zwart en 50 el bruin
laken, doch ontving voor 't zwarte laken 75 gulden meer dan
voor 't bruiue. Hoe veel gulden heeft hij voor de el van
ieder ontvangen, als 6 el zwart in prijs gelijk stond met 5
el bruin ?
272. Iemand kocht eene partij rijst, onder voorwaarde, dat hij
900 pond zonder betaling ontvangen, doch de rest tegen 2'/2
gulden het pond betalen zoude. Hoe zwaar woog de partij, die
per pond juist 25 cents heeft opgebragt?
273. Toen 5 mud boekweit even veel kostte als 4 mud
rogge, verkocht een landbouwer 25 mud boekweit en 12 mud
rogge. Indien u gezegd wordt, dat hij voor de rogge 60 gul-
den minder ontvangen heeft dan voor de boekweit, kunt gij
dan berekenen, hoe veel gulden de rogge per last meer kostte
dan de boekweit?
274. Een winkelier heeft rijst van 16, van 18 en van 22
cents het pond, doch van de tweede soort 2 maal zoo veel als
van de eerste, en van de derde soort 1 % maal zoo veel als
vau de tweede. W"anneer hij al die rijst door elkander mengt
met eene mindere soort, die even zwa^r is als de eerste
en derde soort te zamen zijn, hoe veel cents kost dan *t
pond vau de mindere soort, zoo de gemengde rijst per
pond 17 cents kost?
275. Een rentenier gaf aan 2 personen, voor den tijd van 10 %
maand, te zamen 4000 gulden op intrest. De eene ontving het
geld tegen 5, en de andere tegen 6 percent in 't jaar. Hoe