Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
57. Acht mannen en 13 vrouwen moeten 21 000 gulden
zoodanig onder elkander verdeden, dat 2 mannen 750 gulden
meer ontvangen dan 3 vrouwen. Hoe veel gulden komt ieder
van de mannen en vrouwen toe?
58. A en B zetten ieder eene gelijke som op rente uit. A
zet de eene helft uit tegen en de andere tegen
percent in 'tjaar, terwijl B zijn geld tegen 5 percent in 'tjaar
uitzet. Hoe groot is ieders kapitaal, als B jaarlijks 15 rijksdaal-
ders intrest meer ontvangt dan A?
59. Twaalf mannen en 15 vrouwen hebben 360 gulden zoo-
danig te deelen , dat 2 mannen en 3 vrouwen te zamen 66
gulden bekomen. Hoe veel komt ieder van de mannen en vrou-
wen toe ?
60. A en B ruilden. A stelde het pond tabak van 12^2 stui-
ver op % gulden. Ploe hoog moest B het pond koffij, dat hem
80 cents kostte, in ruiling stellen, om 45/^ percent boven
evenredige ruiling te winnen?
61. Van eene meetk. evenredigheid is de eerste terra 25
en de tweede 37'/^. Hoe groot zijn de derdeen vierde
term ieder in 't bijzonder, als die te zamen 156^^ zijn?
62. Een winkelier ontving 5 kistjes thee, waarvan 't bruto
gewigt 318^4 pond was. Indien 't pond netto op 42 stui-
vers gerekend werd, en hij voor de thee juist 630 gulden betaald
heeft, hoe zwaar woog dan iedere thee kist?
63. Twee kapitalen, die tot elkander staan als 3 tot 5, zijn
te zamen 4000 gulden. Indien 't kleinste tegen 5, en 't
grootste tegen 4 ^^ percent in 'tjaar op intrest uitgezet wordt,
hoe veel rente brengt het grootste kapitaal in 8 maanden
dan meer op dan 'tkleinste in 9 maanden?
64. A, B en C gaven hunnen factoor ieder eenig geld om
daarmede te handelen. A en B te zamen 13 900 gulden, B en
C te zamen 12 400 gulden, en A en G te zamen 13 500 gulden.
A liet zijn geld 4, B 5 en C 6 maanden in den handel. Hoe
veel heeft ieder van de winst ontvangen, als C 90 gulden meer
ontvangen heeft dan A?