Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
126-
247. Onder 8 mannen en 5 vrouwen moet 11 250 gulden
zóó verdeeld worden, dat de vrouwen 1250 gulden meer
ontvangen dan de mannen. Hoe veel gulden kunnen 5 man-
nen en 3 vrouwen te zamen ontvangen?
248. Eene som van 350 gulden moet onder 3 mannen en 5
vrouwen zóódanig verdeeld worden, dat de vrouwen 1'/,
maal zooveel bekomen als de mannen, en nog 50 gulden bo-
vendien. Hoe veel gulden komt ieder van de mannen en vrou-
wen toe?
249. Zeker kapitaal bedroeg met den intrest in 5 maanden
6125 gld., en in 11 maanden 150 gld. meer. Hoe groot was 't
kapitaal, en tegen hoe veel percent in 'tjaar stond het uit?
250. Een slager kocht eene vette koe, en bemerkte bij de
betaling der koopsom, dat hij nog 2 rijksdaalders en 3 kwart-
guldens overhield, doch dat hij 3 gulden en 62 Y^ cent zou te
kort gekomen zijn, wanneer hij voor elk pond een' halven stui^
ver meer had moeten betalen. Hoe zwaar woog die koe?
251. Eene som van 400 gulden moet onder A, B en C zóó
verdeeld worden, dat B 25 gulden minder bekomt dan A ,
terwijl C 150 gulden meer moet hebben dan A en B te za-
men. Hoe veel gulden komt ieder toe?
252. Een koopman kocht een stuk laken tegen 13 V2 gulden
de 3 el, en verkocht het tegen 21 gulden de 4 el, waardoor
zijne winst zóó veel gulden bedroeg als de gr 0 01s t e gemee-
ne deeler van 135, 225 en 360 is. Hoe lang was het stuk?
253. Eenige arbeiders hebben gedurende 12 weken dagelijks
12 y2 uur gewerkt en in dien tijd 2400 gulden verdiend. Hoe
veel gulden kunnen zij in 8 weken verdienen, zoo zij dagelijks
15 uren arbeiden?
254. Een obligatie, groot 3075 gulden, welke over 5 maan-
den vervalt, wordt voor gereed geld verkocht met een rabat van
6 percent in 't jaar. Hoe veel gulden moet de kooper er voor
betalen?