Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
125-
238. Als men bij zeker getal 6% optelt, de som met 7
vermenigvuldigt, van 'tproduct 18% aftrekt, en de rest
door 6V3 deelt, dan bekomt men tot quotient 22'/2- Welk
getal wordt hier bedoeld ?
239. Een winkelier verkocht eene partij tabak met eene winst
van 10 percent en 2,81% gulden, waardoor't bedrag van den in-
en verkoop juist 534 gulden en 37 % cent was. Hoe zwaar woog
die partij, als de verkoop van 2 y^ pond 1 y^ gulden bedroeg f
240. Tegen 3% percent in 'tjaar heeft zeker kapitaal, in 7
maand, 168V^ gulden intrest opgebragt. Hoe lang, tegen 4%
percent in 'tjaar, moet dat kapitaal uitstaan, om er 243 gulden
rente van te kunnen trekken ?
241. Van zekere nalatenschap heeft A een' rijksdaalder ont-
vangen tegen B 3% gulden, en B 3 gulden tegen C 2 rijks-
daalders. Hoe veel gulden heeft ieder ontvangen, als A 1125
minder ontvangen heeft dan B en C te zamen?
242. Bereken 't kleinstejgetal, dat — door 5, 8 of 12 ge-
deeld— niets, doch door 19 gedeeld, ]8 tot rest der deeling
geeft.
243. Van zekere meetk. evenredigheid staat de eerste term
tot den tweeden als 3 tot 5, terwijl de tweede term tot
den vierden staat als 3 tot 4. Welke zijn de termen dezer
evenredigheid als de derde en vierde tezamen 160 zijn?
244. Van 2 getallen, die 825 verschillen, is 't quotient 3 y,.
Welke zijn die getallen?
245. Van zekere breuk zijn teller en noemer te zamen 150.
Indien men den teller met 11 vermindert, en bij den noe-
mer 11 optelt, dan is de waarde der breuk Welke breuk wordt
hier bedoeld?
246. Als men van zeker stuk laken het vierde deel en 7 y2
el verkoopt, dan houdt men nog de helft en 5 el over. Welk
eene waarde heeft dat stuk, als 3 el en 7% palm 28 gulden
«n 12'/2 cent kost?