Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
122
217. Een aannemer heeft aan 't uitdiepen eener vaart eene
som guldens verdiend, die hij bij 6, 7, 8 of 9 juist kan uittel-
len. Ook kan hij van de bedoelde som beurtelings 6, 7, 8
en 9 guldens uitgeven, zonder ten laatste iets over te houden.
Hoe veel gulden heeft de aannemer op 't minst verdiend?
218. A, B en C hebben zekere som op de volgende wijze on-
der elkander verdeeld: A heeft ontvangen het % deel en 400
gulden; — B het ^q deel min 500 gulden, en C de rest.
Hoe veel gulden heeft ieder ontvangen, als A en B te zamen
7 gulden ontvangen hebben tegen C 5 ?
219. Iemand heeft in zijne beurs eene waarde vau 800 gul-
den, bestaande uit guldens, rijksdaalders en kwart-
guldens. De waarde der rijksdaalders staat tot die
der guldens en kwartguldens als 25 tot 7, terwijl 't ge-
tal guldens tot dat der kwartguldens staat als 5 tot 8.
a. Hoe veel rijksdaalders zijn er meer dan kwartgul-
dens? h. En hoe veel kwartguldens meer dan guldens?
220. Voor 13^2 gulden hebben Jan, Hendrik, Klaas en Wil-
lem een werk aangenomen, dat Jan in 8, Hendrik in 10, Klaas
in 12, en Willem in 15 dagen kan verrigten. Hoe veel gul-
den komt ieder toe, wanneer zij 't werk gemeenschap p el ij k
verrigten ?
22!. Een winkelier koopt aan koffij, thee en suiker te zame n
1250 pond. Indien men van de partij koffij 125 pond afneemt,
dan staan de overige ponden koffij tot die van de thee en
suiker te zamen als 4 tot 5. Indien de zwaarte der thee
tot die der suiker staat als 2 tot 3, en de koffij 3 VJ, kwart-
gulden, de thee gulden, en de suiker 15 stuivers per
pond kost, hoe veel gulden moet de winkelier voor de koffij ,
thee en suiker dan te zamen betalen?
222, Van zekere breuk, die verkleind kan worden, is de
som van teller en noemer 1350, terwijl hun verschil 900
is. Indien men de bedoelde breuk onder de kleinste bena-