Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
121
ons, B 2% pond tegen C 75 lood, en C anderhalf pond tegen
D 875 wigtjes. Hoe veel pond komt ieder in 't bijzonder toe?
210. Hoeveel is 75,75—uitgedrukt in 't 25tallig stelsel—
in on s talstelsel?
211. Koopman van der Palm kocht een stuk laken, dat 62^/2
el lang was, tegen 6% gulden de el. Een gedeelte van 't stuk
verkocht hij tegen 6% gulden de el, en de rest legen in-
koopsprijs, waardoor zijne winst juist gulden beliep.
Welk deel van 'tstuk heeft hij tegen inkoopsprijs verkocht?
212. A, B en C hebben eene som gelds op de volgende wijze
te deelen. A moet er van hebben het 4de deel en 100 gulden,
B van de rest het V^ deel min 250 gulden, en C de overige
1050 gulden. Hoe veel gulden moeten A en B ieder hebben ?
213. Een wijnhandelaar heeft 2 soorten van wijn, namelijk
van 75 gulden het vat en van 12% stuiver de kan. Hoe veel
kan van de goedkoopste soort moet hij onder 5 vaten van
de duurste soort mengen, om wijn te bekomen, die per kan
67 V2 cent kost?
214. Een rentenier zette voor den tijd van 7 V2 maand zekere
som op rente uit; het vierde deel er van tegen 4, het vijfde
deel tegen 5, en de rest tegen percent in 'tjaar. Hoe
groot was 't uitgezette kapitaal, indien het 72V2 gulden intrest
opgebragt heeft?
210. Als een winkelier 240 pond koffijboonen voor 180 gul-
den verkoopt, dan wint hij zoo veel als 48 pond hem gekost
heefl. Tegen welken prijs moet hij het pond verkoopen, om 8
percent te winnen?
216. Er zijn 3 getallen, waarvan de som 600 is. Indien men
bij 'tgrootste en kleinste, ieder in't bijzonder, 50 optelt,
en van 't andere getal 25 aftrekt, dan staat bet klei n ste
tot het grootste als 1 tot 3, terwijl de grootste getallen
dan tot elkander staan als 7 tot 15. Welke zijn de bedoelde
getallen?
VEEXSTKA, DENKOEF. 9