Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
117
'tproduet het kleinste gemeene veelvoud van 20Vg en
25 optelt, en de som door 14^2 deelt, dan bekomt men tot
quotient den grootsten gemeenen deeler van 150, 400 en 1250.
Welk is het bedoelde getal?
182. Er is eene breuk, waarvan teller en noemer te zamen
190 zijn. Wanneer men bij den teller dezer breuk 3 optelt,
en van den noemer 9 aftrekt, dan staan zij tot elkander als 21
tot 25. Welke breuk wordt hier bedoeld ?
183. Eene fruitvrouw kocht eene mand vol pruimen voor 1 Vj
gulden. Hiervan verkocht zij het derde deel en 50 voor 15
stuivers, en won toen 25 percent. Hoe veel pruimen heeft zij
gekocht?
184. Een winkelier kocht eenige mudden erwten tegen 7^
gulden de mud. Hiervan verkocht hij het 4de deel met eene
winst van 1gulden per mud, en de rest tegen 9 gulden de
mud. Indien hij 184 gulden op de partij gewonnen heeft, hoe
veel mud heeflt hij dan verhandeld ?
185. Iemand verloor op eene partij kaas, die hem per pond
1754 kostte, juist 5 gulden. Indien hij 't 5de deel tegen
16, het % deel van de rest tegen 17, en de overige kaas te-
gen 18 cents het pond verkocht heeft, hoe zwaar woog dan de
partij ?
186. Een schipper kocht 750 ton turf, tegen 8/2 stuiver
de ton. Hiervan verkocht hij het % deel tegen 10, en de rest
tegen 10'/j stuiver de ton, waardoor hij juist 16 percent op
de vracht won. Hoe veel onkosten heeft hij betaald?
187. Iemand kocht voor 18'/^ gulden tabak, en ontving 27 J/^
pond. Op hoe veel pond heeft hij één toe ontvangen, als hij 't
pond tegen 15 stuivers gekocht heeft?
188. Een schipper kocht eene partij aardappelen, tegen 36
stuivers de mud, en betaalde er 80 rijksdaalders en 4 maal zoo
veel stuivers voor als hij mudden kocht. Indien de schipper
deze partij aardappelen voor 253 gulden en 12'/j cent ver-