Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
116
174. Een landbouwer heeft rogge van 71%, en van 75
pond per mud. Hieruit wil hij door menging 52 mud zamen-
stellen van 72,5 pond per mud. Hoe veel mud moet hij van elke
soort afzonderlijk nemen, om zijn oogmerk te bereiken ?
175. Als men teller en noemer van zekere breuk te zamen
telt, dan bekomt men 86; — vermindert men ze, ieder in 't bij-
zonder, met 3, dan is de nieuwe breuk gelijk Welke breuk
wordt hier bedoeld?
176. Twee personen, A en B, die 211 uur van elkander wonen,
reizen elkander te gemoet. A vordert dagelijks 8 uur en 25 mi-
nuten, en B % uur meer. Hoe ver is ieder van zijne woon-
plaats verwijderd, als zij elkander ontmoeten?
177. Een koopman moet betalen 300 gulden contant, 500
gulden over 4 maanden, 700 gulden over 5 maanden, 800 gul-
den over 6 maanden, en 1000 gulden over 6% maand. In-
dien de koopman alles te gelijk wenscht te betalen, over hoe
veel maanden kan zulks dan , zonder iemands schade, plaats
Lebben ?
178. A heeft aan B renteloos ter leen gegeven 1600 gulden
voor 7/2 maand, en B later aan A 1000 gulden voor 8 maan-
den. Hoe lang moet B aan A nog 800 gulden ter leen geven,
om aan zijne verpligting jegens A te voldoen ?
179. Een landbouw er heeft 2 stukken land van gelijke vrucht-
baarheid. Een dezer stukken is roede lang en 5 el breed,
terwijl 't andere stuk juist 32/2 roede lang en 8y3 el breed is.
Indien het kleinste stuk 26 mud aardappelen heeft opgeleverd,
hoe veel mud heeft het grootste stuk dan opgebragt ?
180. Iemand betaalde voor 8 % pond thee en 7 ^ poud ta-
bak te zamen 14 gulden en 6 stuivers, doch zou 27 gulden en
15 cents hebben moeten betalen, indien hij 10 pond tabaken
7pond thee gekocht hadde. Tegen welken prijs is 't pond
van elke waar in 't bijzonder gerekend ?
181. Als men zeker getal met 12'/2 vermenigvuldigt, bij