Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
lijk niets over houdt. Welk getal kan dit op 't minst zijn?
167. Als men van zekere som het \ deel en 600 gulden
neemt, dan blijft er, op 300 gulden na, nog juist de helft over.
Hoe veel rijksdaalders intrest kan deze som, tegen 5 percent in
'tjaar, in 7 maand opbrengen?
168. Een wijnhandelaar mengde onder 375 kan wijn, van
80 gulden het vat, 125 kan van zulk een' prijs het vat, dat
de kan van den gemengden wijn juist 15 stuivers kostte. Hoe
veel gulden kostte het vat van de laatstgenoemde soort?
169. Eene som van 7500 gulden moet onder A, B en C
zoo verdeeld worden, dat B 1 ^^ maal zoo veel bekomt als A,
en C l'/j ma^l B, en nog 375 gulden. Hoe veel
gulden moet ieder hebben?
170. Als men van zekere som het deel en 200 gulden
neemt, dan blijft er nog juist het derde deel en 200 gulden
over. Tegen hoe veel percent in 'tjaar moet de bedoelde som
uitgezet worden, om in 5 maanden 36 gulden rente op te brengen?
171. Drie personen, die wij A, B en C zullen noemen, koch-
ten eene buitenplaats. Van de koopsom betaalde A '/g deel en
500 gulden, B het % deel min 500 gulden, en C de rest.
Indien B 1000 gulden meer betaald heeft dan A, en zij 't ge-
bouw voor 9600 gulden weder verkoopen, hoe veel gulden komt
dan ieder van deze som toe?
172. Als 5 timmerlieden in 8 weken — wekelijks 6 dagen,
en dagelijks 12 uren werkende — 360 gulden verdienen, hoe
veel gulden verdienen dan naar proportie 12 timmerlieden in
5 weken, zoo zij wekelijks V^ dag minder, doch per dag 2
uur meer arbeiden?
173. Duizend gulden moet onder A, B en C zóódanig ver-
deeld worden, dat A 3 maal zoo veel bekomt als B en C te
zamen, en nog 200 gulden bovendien, terwijl C 4 maal zoo veel
moet hebben als B, en nog 50 gulden. Hoe veel gulden moet
ieder in 'tbijzonder hebben?