Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
114
mannen en vrouwen, zóó verdeeld worden, dat de mannen ieder
13'%, en de vrouwen ieder 20 gulden bekomen. Hoe veel
mannen zijn er meer dan vrouwen ?
160. Veertig personen, mannen en jongens, moeten 87 gulden
en 50 cents zóódanig onder elkander verdeelen, dat ieder man
2 gulden, en elke jongen 2,50 gulden bekomt, Hoe veel
gulden komt den mannen meer toe dan den jongens?
161. A, B en C moeten 100 gulden zóódanig onder elkan-
der verdeelen, dat A 2 maal zoo veel bekomt als B en C te
zamen, en nog 10 gulden, terwijl B 2 maal zoo veel moet
hebben als C. Hoe veel gulden komt ieder toe?
162. Vier kooplieden, A, B, C en D, hebben voor eenigen
tijd gemeenschappelijk handel gedreven, en tot dat einde eenig
geld bijeen gelegd. A, B en C te zamen hebben 10 600 gulden
ingelegd, B, C en D te zamen 13 500 gulden, A, B en D
te zamen 11 500 gulden, terwijl A, C en D te zamen 12 400
gulden tot den handel hebben bijgedragen. Hoe veel gulden
komt ieder van de winst toe, als die 1200 gulden is?
163. Als men van zekere som het vijfde deel en 2000 gul-
den neemt, dan blijft er nog het % deel en 5000 gulden
over. Hoe veel rijksdaalders intrest kan de bedoelde som, ^fgen
5 percent in 'tjaar, in 9 maanden opbrengen?
164. A erfde van zeker kapitaal het vijfde deel, B het
deel, C het deel, D het deel, en E de rest, welke
juist 1850 gulden meer was dan 't 4de deel. Hoe veel gulden
heeft ieder in 't bijzonder geërfd ?
165. Vier pond tabak en 5 pond koffijboonen kosten te za-
men 7 gulden, en naar evenredigen prijs, 8 pond koffijboonen
en 6 pond tabak 10 gulden en 90 cents. Hoe veel centen kost
de koffij per pond meer dan de tabak?
166. Van zeker getal kan men zóó vaak 5, 9 of 11 aftrek-
ken, dat men ten laatste niets meer overhoudt; ook kan men
beurtelings er zóó lang 5, 9 en 11 aftrekken, dat men einde