Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
113
aardappelen, van 45 stuivers de mud, in r uiling op 2 gul-
den. Indien 'tgetal mudden, dat de Groot geruild heeft tot het
getal, dat hij verruild heeft, in reden staat als 22 tot 5 , en
hij de boonen per mud één gulden boven gelijke ruiling gesteld
heeft, kunt gij dan berekenen welke waarde de mud boonen had ?
154. Twee kooplieden, Kamstra en Lamminga, verruilden
zwart en bruin laken legen elkander, zonder dat de een den
ander eenig geld toegaf. Kamstra stelde de el zwart laken, die
hem 4,50 gulden kostte, in ruiling op 5 gulden. Indien
Lamminga op de el bruin laken 10 percent boven evenre-
dige ruiling gewonnen heeft, tegen welken prijs heeft hij dan
de el gekocht, zoo 't getal ellen dat hij ruilde tot het getal
dat hij verruilde in reden staat als 33 tot 20?
155. Een graanhandelaar verkocht van eene partij rogge, inge-
kocht tegen 187 J/^ gulden het last, het % deel tegen 6 gul-
den en 62'/^ cent de mud en de rest tegen 81 rijksdaalders
het last. Uit hoe veel last bestond de partij, als er 340 gul-
den op gewonnen werd?
156. Iemand kocht 5 ellen zwart laken, en betaalde die met
rijksdaalders. Indien hij er nog 4 el bij gekocht hadde
van eene soort, die per el anderhalve gulden meer kostte, dan
zou hij juist 60 gulden hebben moeten betalen. Bereken nu
eens, hoe vele rijksdaalders hij betaald heeft.
157. Als men van zeker getal guldens telkens 5, 8, 12
of 15 uitgeeft, dan houdt meu eindelijk niets over. Ook kan
men beurtelings 5, 8, 12 en 15 er van uitgeven, zonder iets
over te houden. Hoe veel guldens zijn er op 't minst?
158. Twee landlieden, van der Sloot en Bergsma, huurden
eene weide voor 245 gulden. Van der Sloot bragt er 5 koei-
jen in, en Bergsma 12 kalveren. Hoe veel gulden moest ieder
tot de huur bijdragen, als men rekeut, dat 5 kalveren even veel
weide behoeven als 2 koeijen?
159. Eene som van 200 gulden moet onder 13 personen,