Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
110
dat A 5 gulden bekomt, wanneer B en Cte zamen 4 gul-
den ontvangen. Indien B 3 gulden toekomt tegen C 5, hoe
veel gulden komt dan ieder afzonderlijk toe ?
133. Er zijn 2 getallen, wier som 1000 is. Indien men 150
bij 't k leinste optelt, en 'tgrootste met 150 vermindert,
dan staan deze getallen tot elkander als 3 tot 5. Welke getallen
worden hier bedoeld ?
134. Eene nalatenschap, groot 8400 gulden, moet onder 4
erfgenamen, A, B, C en D, zóódanig verdeeld worden, dat A
het y, deel van B bekomt, terwijl C 1 y^ maal zoo veel toe-
komt als B. Hoe veel gulden moet ieder hebben, wanneer D
1 '/3 maal zoo veel behoort te hebben als C?
135. AU 15 arbeiders in 8 weken eene vaart kunnen gra-
ven, die 1200 ellen lang is; hoe veel arbeiders moet men dan
naar evenredigheid aan 't werk zetten, om in 15 weken eene
soortgelijke vaart gereed te krijgen, die 1800 ellen lang is?
138. Een kapitalist gaf op den eersten Maart aan A, voor
den tijd van 8 maanden, zekere som gelds ter leen, tegen
4y2 percent in 'tjaar, en op den zelfden dag aan B 5000 gul-
den meer, voor den tijd van 9 maanden. A betaalde den eer-
sten November aan kapitaal en intrest te zamen 15 450
gulden, en B den eersten December aan intrest alleen 750
gulden. Bereken nu eens, tegen hoe veel percent in 'tjaar B
het geld ter leen ontvangen heeft?
13 7. Wanneer men zeker getal met 20 vermindert, de
rest met 12y2 vermenigvuldigt, bij 'tproduet den
grootsten gemeenen deeler van 750, 2000 en 5250 optelt,
en de som door 50 deelt, dan is't quotient volkomen ge-
lijk aan 't kleinst'e gemeene veelvoud van 8%, 16 en
26y3. Welk getal wordt in dit voorstel bedoeld?
138. Zestien arbeiders, die wekelijks 6 dagen, en dagelijks
12,5 uur arbeiden, kunnen in 4 weken 600 gulden verdienen.
Hoe veel gulden kunnen naar evenredigheid 12 arbeiders in