Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
117. Een schipper kocht eene partij aardappelen tegen 2 gul-
den en 12 y^ stuiver de anderhalve mud. Indien hij de partij
verkocht heeft tegen 7J4 gulden de 3'/^ mud, en zijne winst
daardoor gelijk stond met den inkoop van 60 mudden, hoe
veel mudden bevatte dan de partij?
118. Iemand heeft een' bak laten maken, die van binnen 1 el,
7 palm en 5 duimen lang en 12y2 palm wijd is, en waarin juist
1837 kan vocht kan geborgen worden. Hoe diep is deze bak ?
119. A en B hebben 116% gulden zóó onder elkander ver-
deeld, dat A 9 gulden en 50 cents minder bekwam dan 't
vierde deel van B. Hoe veel heeft ieder ontvangen?
120. A en B hebben te zamen een huis gekocht voor 4800
gulden, waar toe A 600 gulden minder bijgedragen heeft dan
B. Indien zij dit huis verhuren voor zóó veel gulden als 't
kleinste gemeene veelvoud van 24, 25, SS'/j, 37/2
en 40 is, hoe veel gulden komt dan ieder van de huur toe?
121. Van zekere breuk staan teller en noemer tot elkander als
V/2 tot 12%, en hun verschil is gelijk aan den groot-
sten gemeenen deeler van 525, 840 en 1470. Als men
den teller dezer breuk met 25 vermindert, met welk getal
moet men dan den noemer vermeerderen, om eene breuk
te bekomen, die in waarde gelijk staat met y^ ?
122. Een winkelier, die eene partij koopwaren tegen 9%
stuiver het pond gekocht had, zag zich, door daling der prij-
zen, genoodzaakt om 't % deel tegen van den inkoopsprijs
te verkoopen. Indien 't genoemde deel van de partij hem 675
gulden heeft opgebragt, uit hoe veel pond bestond dan de g e-
heele partij?
123. Iemand heeft eene som geërfd, waarvan 't % deel 1,2 5 O
gulden is. Hoe veel gulden intrest kan 2 maal het y^ g deel
van de erfsom, tegen percent in 'tjaar, in 8 maanden op-
brengen ?
124. Uit 2 steden, die 65 uur van elkander liggen, gingen