Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
9
37. Als 12 timmerlieden in 7 dag 45 rijksdaalders ver-
dienen , hoe veel gulden verdienen dan 15 timmerlieden in 5
dagen ?
38. A geeft aan B ter leen 6400 gulden voor den tijd van
5 maanden, onder voorwaarde, dat B hem later gelijke dienst
zal bewijzen. Hoe lang moet B aan A 40^gulden ter leen^"^
geven , om aan zijne verpligting jegens hem te voldoen?
39. Van zekere som gelds is *t derde deel 6X 6%
gulden. Hoe veel rijksdaalders kan men inwisselen voor 't vier-
de deel van de bedoelde som?
40. Tegen hoe veel percent in 't jaar moet 12 500 gulden
op rente uitgezet worden, om er in 9 maanden 421 gulden en
87^2 cent intrest van te kunnen trekken?
41. Van zekere som gelds is 1 ^^^^ het vierde deel
juist 375 rijksdaalders. Bereken nu eens, hoe veel gulden
maal het vijfde deel van de bedoelde som is.
42. A, B en C hebben gemeenschappelijk handel gedreven.
A heeft er toe bijgedragen 750 gulden voor 5 maanden, B
1250 gulden voor 6 maanden en C 1500 gulden voor 4 maan-
den. Hoe veel kwam ieder van de winst toe, als die 345 gul-
den bedroeg?
43. Als A mij, voor den tijd van 6 maanden, 1250 gulden
ter leen geeft, hoe lang moet ik hem dan 250 gulden meer
ter leen geven, opdat de dienst wederzijds gelijk zij?
44. Een kamer, die 6,25 el lang, en 4y^ el wijd is, kost
van bevloeren 6% X 11 Vi gulden. Hoe veel gulden zal 't be-
vloeren kosten van een vertrek, dat 7el lang en 6% el
wijd is?
45. Van eene rekenk. reeks, die uit 80 termen bestaat, is
de eerste term 4 en de laatste 1900. Hoe veel zijn de
termen dezer reeks te zamen ?
46. Bereken het k Iei ns t e getal, dat, door 5, 9, 12 of 16
gedeeld, niets, doch, door 50 gedeeld, 40 tot overschot of
rest der deeling geeft.
47. Van eene rekenk. reeks, die uit 100 termen bestaat, is
/