Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
101
68. Een winkelier mengde onder eene partij thee, die hem
600 gulden kostte, 150 pond van 3 gulden inkoop het pond,
en verkocht toen de partij gemengde thee tegen 2 gulden en
47 V2 cent het pond, met eene winst van 10 percent. Van wel-
ken prijs per pond was de eerste partij?
69. Vrouw Kroon betaalde voor 2/2 pond koffij en ander-
half pond thee te zamen 5,25 gulden, en hare buurvrouw, te-
gen evenredigen prijs, voor 1J/^ pond koffij en derdehalf pond
thee te zamen juist 6 gulden en 75 cents. Hoe veel kostte het
pond van elke waar in 't bijzonder ?
70. Van zeker kapitaal is 't y,2 deel en 500 gulden even
veel als 't % deel min 500 gulden. Tegen hoe veel percent
in 'tjaar moet dit kapitaal uitgezet worden, om in 8 maanden
zóó veel gulden rente op te brengen als 't kleinste gemeene veel-
voud van 6'/^, 8 en 33 y, is?
71. Een winkelier ontving aan koffij en thee te zamen 700
pond, doch 7 J/^ maal zoo veel onsen thee als ponden
koffij. Hiervoor betaalde hij te zamen 1050 gulden. Indien de
koffij thee, en de thee koffij geweest ware, dan zou hij 175
gulden meer hebben moeten betalen. Hoe veel gulden kostte
de thee meer dan de koffij ?
72. A betaalde voor 7 V2 el laken en 5 el voering te zamen
16 rijksdaalders, en B, tegen evenredigen prijs, voor 5 el laken
en 7,5 el voering te zamen 30 gulden. Hoe veel gulden zou
men voor 15 el laken en 37/^ el voering te zamen hebben
moeten betalen?
73. Een winkelier kocht eene partij tabak voor zóó veel gul-
den als 't kleinste gemeene veelvoud van 60, 75 en 112 J/^ is.
Het 4de deel er van verkocht hij tegen 80, het % deel van
de rest tegen 84, en de overige ponden tegen 88 cents het
pond, waardoor zijne winst juist 12 percent bedroeg. Hoe zwaar
woog de geheele partij ?
74. Een koopman, die om eenig geld verlegen was, nam van