Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
100
hij op de andere 48 y^ gulden verloor. Hoe veel gulden kostte
hem de partij ?
61. Iemand betaalde voor een stuk laken, dat 37'/j el lang
was, juist zoo veel gulden als 't kleins te gemeene veel-
voud van 9%, I6V3 en 37 ^^e veel el zou hij voor
de zelfde som hebben kunnen koopen, zoo hij per el één gulden
minder voor 't laken gegeven had?
62. Tegen hoe veel percent in 't jaar moet 7500 gulden
uitgezet worden, om er in 3 jaar en 4 maanden even veel in-
trest van te kunnen ontvangen, als 12 500 gulden, tegen 4 per-
cent in 'tjaar, in jaar opbrengt?
63. Van eene partij koffij werd het % deel verkocht tegen
16^ stuiver het pond, en de rest tegen 70 cents het pond.
Indien er op't eerstgenoemde deel 22gulden gewonnen,
en op de rest 7 gulden verloren is, hoe zwaar woog
dan de partij ?
64. 't Getal knikkers van A staat tot dat van B als de groot-
ste gemeene deeler van 62^, 100 en 175 tot het kleinste ge-
meene veelvoud van ly^j 2J4 en Sy^. Hoe veel heeft ieder
in 'tbijzonder, als zij te zamen 110 hebben?
65. Een som van 3000 gulden moet onder A, B en C op
de volgende wijze verdeeld worden: B moet 300 gulden meer
hebben dan A, en C 600 gulden meer dan B. Hoe veel gulden
komt ieder afzonderlijk toe ?
66. Van zekere som is 't Vj, deel en 800 gulden even veel
als 't ^y^Q deel min 1200 gulden. Hoe lang moet de bedoel-
de som, tegen 5 percent in 'tjaar, op intrest uitstaan, om zoo
veel gulden rente op te brengen als de grootste gemeene deeler
van 720, 1680 en 6000 is?
67. A, B en C hebben aan zeker werk te zamen 50 gul-
den verdiend; doch A heeft 4 gulden minder verdiend dan
B, en C gulden me er dan B. Hoe veel heeft ieder per dag
verdiend, als A 7, B 10, en C 14 dagen gewerkt heeft?