Boekgegevens
Titel: Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Auteur: Veenstra, B.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, 1867 *
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202164
Onderwerp: Wiskunde: wiskunde: algemeen
Trefwoord: Rekenen, Leermiddelen (vorm)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Denkoefeningen: verzameling van rekenkundige voorstellen voor volks- en burgerscholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
98
raaandeu, tegen percent in 'tjaar. Indien A en B aan ka-
pitaal en intrest te zamen 15333,75 gulden terug betaald heb-
ben; hoe groot was dan ieders kapitaal?
47. A, B en C hebben 3700 gulden zoodanig te deelen,
dat A 3 tegen B 4, en B 3 tegen C 4 bekomt. Hoe veel gul-
den komt ieder in 't bijzonder toe?
48. Iemand heeft het maken van een' polderdijk aangeno-
men, dien 50 werklieden in 10 weken gereed kunnen, mits
zij dagelijks 12 uren werken. Indien de aannemer den dijk door
60 arbeiders wil laten maken, hoe veel weken moeten dezen
er dan aan arbeiden, zoo zij per dag 12/3 uur werkzaam zijn ?
49. A erfde van zekere som 2% maal het elfde deel; B 4^/3
maal het ^g deel; C 2 J/2 öiaal het 12de deel, en D de rest,
welke juist 2500 gulden was. Hoe veel gulden hebben A, B en
C ieder geërfd?
50. Van 2 getallen is de som 77j/2> en 't vers chi l ge-
lijk aan den grootsten gemeenen deelen van 12%, 20
en 52%. Hoe veel is 'tproduct dezer getallen?
51. Van 3 getallen is de som 225, en 't grootste staat
tot de som der beide anderen als 5 tot 4. Welke zijn deze
getallen, als het kleinste tot het grootste staat als 1 tot 5?
52. Eene som van 10 500 gulden moet onder A, B, C en D
zoodanig verdeeld worden, dat het deel van A tot dat van B
staat als 5 tot 8, terwijl C I % maal zoo veel moet hebben
als B. Hoe veel gulden moet ieder hebben, als D 65 gulden
toekomt tegen C 36?
53. Van 4 getallen staat het eerste tot het tweede als
5 tot S; het vierde tot het derde als 5 tot 4, en het der-
de tot het tweede als 3 tot 2, terwijl de som der getallen
gelijk is aan 'tkle inste gemeene veel voud van 12%,
16% en 40. Welke zijn deze getallen?
54. Van eene meetkundige evenredigheid staan de eerste
en tweede term tot elkander als 3 tot 8, terwijl de vierde