Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 97 -
dragen, terwijl ik tot het landwerk verwezen
werd. Daar ik echter aan geenerlei werk ge-
woon was, viel mij dit ten uiterste moeijelijk, en
het was mij dikwijls onmogelijk, de door mijnen
heer opgelegde pligten te vervullen, hoe gaarne ik
zulks ook wilde. Te vergeefs stelde ik alles in het
werk om hem te voldoen, te vergeefs toonde ik
mijnen goeden wil: ik scheen bestemd te zijn, om
voor de onaangenaamheden, die mijn gebieder
met mijnen vader gehad had, te moeten boeten."
i>De ontevredenheid van mijnen bloedverwant
te mijnen opzigte groeide van dag tot dag aan,
waardoor mijn toestand gedurig verergerde. Hoe
gaarne zoude mijne zuster, die een hartelijk deel
in mijne omstandigheden nam, mij in mijnen
zwaren arbeid verligt hebben, maar helaas! zij
zelve was met zoo vele bezigheden overladen, dat
zij niets kon doen, dan mij hare deelneming te
betuigen, en eenigen troost toespreken."
vJk had steeds gehoopt, dat mijne krachten met
den tijd zouden toenemen, maar in plaats van dat
voelde ik mij dagelijks zwakker worden, waar-
door mij de arbeid meer en meer moeijelijk werd.
Het gevolg daarvan was, dat mijn heer, die mis-
schien mijne zwakheid aan onwil heeft toege-
schreven, en in wiens borst bovendien alle gevoel
7