Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 96 —
yinmet een ootmoedig hartafsmeehen."" Dit denk-
beeld vertroostte ons, en deed ons met mindere
bekommering de toekomst te gemoet zien."
y>TVij begaven ons dan op weg, en na eene
voor ons uiterst moeijelijke dagreize, bereikten wij
eindelijk het huis van onzen bloedverwant. Ik
stelde hem onze omstandigheden met bevende
lippen voor, en verzocht hem zich over ons te
willen ontfermen en ons te helpen; terwijl wij
van onzen kant steeds alles zouden in het werk
stellen, wat hem aangenaam konde zijn. Onge-
lukkig was het echter voor ons, dat hij met
mijne ouders in gedurige vijandschap geleefd had,
en daarbij een hart bezat, dat ongevoelig was
voor medelijden omtrent anderen. Hij liet ons
daarom ook dadelijk hooren , dat hij in vroegeren
tijd dikwijls door mijnen vader beleedigd was ,
maar dat hij dit echter op zijne kinderen niet
wilde wreken; dat wij dus bij hem konden
blijven, onder voorwaarde van hem als dienst-
boden te dienen. Hoe onaangenaam ons dit laatste
ook inde ooren klonk, waren wij toch genoodzaakt
zijn voorstel aan te nemen , daar er geen ander
uitzigt voor ons overig was, en wij al blijde
waren onder dak te kunnen komen. Mijne zuster
werd nu de bezorging van het huisgezin opge-