Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 95 —
vroeger niet trotschheid behandeld hadden, en
dat zij lang vooruit gezien hadden, dat het aldus
met ons gaan zoude. Op zoodanige wijze werden
wij door de onbarmhartige menschen vernederd
en troosteloos afgewezen; terwijl wij niets dan
tranen hadden om ons ongeluk te beschreijen."
»In dezen kommervollen toestand herinnerden
wij ons, dat wij nog eenen bloedverwant van mijnen
vader hadden , die op eenige uren af stands van
onze woonplaats, een landgoed bewoonde. Tot
dezen besloten wij ons te hegeven, om hulp en
bijstand voor ons af te smeeken , en hem onze
dienst aan te bieden. In de stille hoop op eene
gelukkige uitkomst pakten wij alzoo onze weinige
goederen bijeen, en verlieten met een bedrukt
hart de plaats, waar wij in den gelukkigsten
toestand geleefd, maar ook de hardste slagen
des noodlots ondervonden hadden. Het was te
dien tijde , dat wij ons de woorden van onzen
braven leermeester herinnerden, toen hij tot ons
zeide, dat rijkdom en hooge staat het geluk van
den mensch niet duurzaam verzekeren kan , maar
alleen braafheid en deugd. «nKom ,"" zeideik
tot mijne zuster, «nwij willen altijd braaf en
««deugdzaam handelen, dan zal de goede hemel-
««sche Vaderons niet vergeten,als wij zijne lief de