Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 94 - /
en, tot overmaat van smart vernamen w^ maar
al te spoedig, dat hij ons weinig anders had
nagelaten dan schulden. De pracht en de ver-
kwisting, die in ons huis geheerscht hadden,
waren oorzaak, dat, nadat onze vader ter aarde
gehragt was, en onze schuldeischers afbetaald
waren, ons naauwelijks zoo veel overbleef, om
met groote bezuiniging eenige maanden van te
leven. Mijne moeder, die met schrik en ont-
zetting de toekomst te gemoet zag, kwijnde van
verdriet weg; eene slepende ziekte was het gevolg
van haar harteleed, en welhaast werd ook zij,
onze laatste toevlugt en troost, ons ontrukt: zij
volgde onzen vader in het graf. Nu stonden wij
geheel verlaten, alleen in de wereld, ouderloos,
zonder bloedverwanten of vrienden, die zich onzer
aantrokken, en zonder middelen van bestaan,
dewijl wij vroeger niets geleerd hadden, daar
wij eenigzins nut of voordeel mede konden doen.
Al degene, die ons vroeger met voorkomendheid
en onderscheiding behandelden, hielden zich nu
terug, en lieten ons aan ons eigen lot over, en
wanneer wij dezen of genen om hulp of onder-
steuning vroegen, was het gewone antwoord:
dat het hun speet niets voor ons te kunnen doen
of iets dergelijks; ja sommigen ontzagen zich
niet ons te doen gevoelen, dat onze ouders hen