Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 93 —
reikt had, en ik slechts dertien jarenoud was,
hielden onze ouders hetvoor onnoodig ons verder
te laten onderwijzen, en daarom werd onze
Gouverneur ontslagen. D,e scheiding van den
waardigen man, onder wiens leiding wij een
aantal jaren hadden doorgehragt, was echter
even smartelijk voor hem als voor ons. Toen
hij ons bij zijn vertrek voor het laatst omhelsde,
vermaande hij ons nog regt hartelijk, om den
weg van deugd en pligt niet te verlaten, en
steeds voor oogen te houden, dat de zoo vergankelijke
goederen dezer aarde ons geen regt geven, om
onze natuurgenooten met trotschheid te bejegenen,
of ons boven hen te verheffen."
«Na het vertrek van onzen onderwijzer, werden
wij in alle schitterende gezelschappen der bejaar-
den binnengeleid; men overhoopte ons gedurig
met vleijerijen van allerlei soort, en daar thans
meer op ons uiterlijk werd acht geslagen, bragten
wij een groot gedeelte van den dag door met
ons op te schikken, om regt behagelijk in de
gezelschappen te kunnen verschijnen."
y>Hoe spoedig echter en hoe verschrikkelijk voor
ons veranderden deze onze omstandigheden ! —
3IiJn vader kreeg eene zware ziekte, en werd
ons binnen weinige dagen door den dood ontrukt,