Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 92 —
ons afkeerig maakte van alle ernstige bezigheden
en studiën, en was dus mede oorzaak, dat wij
in geene wetenschap behoorlyke vorderingen ge-
maakt hebben; en opdat wij niet in aanraking
zouden komen met kinderen van minderen stand,
liet mijn vader ons door eenen gouverneur of
huisonderwijzer het noodige onderrigt geven.
Deze goede man, dien het niet aan kennis of
bekwaamheden ontbrak, stelde niet alleen alles
in het werk, om onze verstandelijke vermogens
te ontwikkelen , maar deed ook zijn best, om de
zaden van godsvrucht en deugd in onze harten
te planten, vRijkdom en hooge staat," zeide hij
dikwijls tot ons, «kunnen ons geluk niet duur-
«zaam verzekeren , maar braafheid en opregte
«deugd maken ons regt gelukkig, ook dan wanneer
«rampen of tegenspoeden ons treffen, of dat
«wij met ziekte, armoede of gebrek te kampen
«hebben," maar wij begrepen den zin dezer woor-
den toen nog niet genoeg; doch hoezeer dezelve door
onze gedurige verstrooijingen en menigvuldige af-
leidingen weinig indruk op ons gemoed maakten,
bleef er toch bij mij zoo veel van bewaard, dat
mij dezelve dikwijls tot troost verstrekten, toen
ik rampen en tegenspoeden moest ondervinden."
«Toen mijne zuster haar vijftiende jaarbe-