Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
~ 91 —
naar zjfne omstandigheden, waarop de knaap
het volgende verhaalde:
■»Mijne ouders woonden in de stad D.....
welke vijf mijlen van hier verwijderd is. Mijn
vader was een koopman, en bewoonde een prachtig
huis, achter hetwelk een groot pakhuis stond
voor zyne koopgoederen. Mijn zusje en ik waren
zijne eenigste kinderen; wij gingen altijd fraai
gekleed, en genoten al de vermaken, welke het
leven aangenaam kunnen maken. Ik had mijne
zuster zeer lief, en zij beminde mij wederkeerig
met dezelfde toegenegenheid. FFij mogten niet
met de kinderen uit de buurt spelen; maar bij
elke gelegenheid werd ons ingeprent, dat wij
verre boven kinderen van minder bemiddelde
ouders verheven waren, en daarom werden slechts
weinige, die met ons in denzelfden stand waren,
tot speelgenootjes toegelaten. Met deze bragten
wij dan ook eenige gelukkige jarendoor; kindervi-
sites, toertjes met het rijtuig in de omliggende
landstreek , en andere vermakelijkheden wissel-
den elkander gedurig af. Overal waar wij
verschenen, werden wij met hooge achting en
onderscheiding ontvangen."
vDoor deze gedurige uitspanningen ontstond
bij ons al spoedig eene zucht tot vermaak, die