Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 90 —
Bchap niet gedronken had, dewijl hij zich toen
steeds met bronwater moest behelpen, TOnd hij
daarin volstrekt geenen smaak, en weigerde dien
te drinken. Er verliep zelfs eenen geruimen tijd
voor hij zich aan den scheepskost konde gewennen.
Ten uiterste verheugd, dat hij weer onder men-
schen mogt verkeeren, verliet hij zijn eiland, en
kwam op een der schepen, op hetwelk hij den ka-
pitein DAMPIER zijnen ouden vriend aantrof, en na
eene reis van twee jaren kwam hij gelukkig in En-
geland weder aan.
aic
GESCHIEDEMS ÏAN EEIVEX JOIVGEIV BEDELAAR.
Op zekeren avond kwam eenknaapjevan iA ja-
ren aan het huis van denHr. braafhart, enverzocht
op eene dringende wijze, om wat eten, dewijl hij,
zoo als hij zeide, den ganschen dag nog niets ge-
nuttigd had. Daar het uiterlijke van dezen knaap
aantoonde, dat hij vroeger in betere omstandig-
heden geleefd had, en er op zijn gelaat eene
zwaarmoedige droefheid te lezen lag, was de
heer braafuart begeerig, om iets naders van dezen
jongeling te vernemen, en hem, zoo hij zulks
verdiende, hulp te verleenen. Hij liet daarom
den jongeling binnen komen, en na hem van het
noodige voedsel voorzien te hebben, vraagde hij