Boekgegevens
Titel: Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Auteur: Vegt, W.J. van der
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1849
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8847
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202147
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Deugden, Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Keur van nuttige en aangename verhalen voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 89 —
hij zich hemdenj die hij xaraèn naaide door mid-
del van eenen spijker, met de draden van zijne
kousen, die hij tot dat einde uithanlde. Bij zijn
vertrek van het eiland had hij juist zijn laatste hemd
aan. Overigens had hij een zeer wild en zonderling
voorkomen. Hij had zich eenen rok en eene muts
gemaakt van geitenvellen, terwijl hem de baard
half op zijn midden hing. Daarbij had hij zijne taal,
door gebrek aan oefening, zoodanig vergelen, dat,
toen kapitein rogers hem aantrof, deze hem niet dan
met veel moeite verstaan kon, daar bij vele woor-
den maar half, en andere dikwijls geheel verkeerd
uitsprak.
Gedurende het verblijf van selkirk op het eiland
had hij verscheidene raaien schepen zien voorbij
zeilen, maar slechts twee landden bij zijn eiland
aanj en daar het eerste een Spaanseh schip was,
wilde hij zich aan dien kapitein niet overgeven,
uit vrees van door hem als slaaf behandeld te wor-
den, om in de mijnen van Peru oi Chili te wer-
ken. Eindelijk landden twee Engelscbe schepen bij
zijn eiland aanj dat was eene vreugde voor hem!
Kapitein rogers, die het bevel over het eene had
betoonde hem in alles de meest mogelijke vriend-
schap en hulp. Men bood hem brandewijn aan;
maar daar hij dien in al den tijd van zijne balling-